Het inschrijfgeld bedraagt € 10,-   Opzegtermijn 1 maand 

Via onderstaand formulier kan géén proefles worden aangevraagd.

Ondergetekende verklaard tevens kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en het huishoudelijk reglement (zie algemene voorwaarden op de website) een akkoord te gaan met de inhoud ervan. Ondergetekende verleend hierbij tot wederopzegging machtiging aan boksschool Jimmy’s Gym om van zijn/ haar bankrekening het contributiebedrag af te schrijven met betrekking tot het lidmaatschap van Jimmy’s Gym.