Contributie vooruit te betalen middels een automatische incasso met een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
De automatische incasso wordt verwerkt door Nikki Online. Op uw afschrift zult u CollectMasters zien als incassant.

Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw tenzij anders vermeld (zoals b.v. boksclinics).

Tikfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

English soon…

Contribution to be paid in advance by direct debit with a notice period of 1 calendar month.
The direct debit is processed by Nikki Online. You will see CollectMasters as a creditor on your statement.

All prices mentioned include VAT unless stated otherwise (such as boxing clinics).

Typos and price changes reserved.